Gelé

 • Vattenblockerande kabelfyllning Jelly

  Vattenblockerande kabelfyllning Jelly

  Kabelgelé är en kemiskt stabil blandning av fast, halvfast och flytande kolväte.Kabelgelén är fri från föroreningar, har en neutral lukt och innehåller ingen fukt.

  Under loppet av telefonkablar av plast kommer människor att inse att på grund av plast har en viss fuktgenomsläpplighet, vilket resulterar i att kabeln finns problem i vattentermer, ofta resulterande kabelkärna är vatteninträngning, påverkan av kommunikation, besväret med produktion och liv.

 • Optisk fiberfyllning Jelly

  Optisk fiberfyllning Jelly

  Den optiska fiberkabelindustrin tillverkar optiska fiberkablar genom att innesluta de optiska fibrerna i ett polymerhölje.En gelé placeras mellan polymerhöljet och den optiska fibern.Syftet med denna gelé är att ge vattenbeständighet och som en buffert mot böjpåkänningar och töjningar. Typiska mantelmaterial är polymera till sin natur med polypropen (PP) och polybutyltereptalat (PBT) som de mest använda mantelmaterialen.Geléen är vanligtvis en icke-newtonsk olja.