Vattentätande material

  • Icke-ledande filmlaminerad WBT vattenblockerande tejp för kablar

    Icke-ledande filmlaminerad WBT vattenblockerande tejp för kablar

    Den vattenblockerande tejpen är en blandning av polyesterfiberfiberfiber och mycket vattenabsorberande material med en vattensvällande funktion.Vattenblockerande tejper och vattensvällbara tejper absorberar snabbt vätska vid punkten av isoleringsfel och sväller snabbt för att blockera ytterligare inträngning.Detta säkerställer att eventuella kabelskador minimeras, helt inneslutna och är lätta att lokalisera och reparera.Den vattenblockerande tejpen används i strömkablar och optiska kommunikationskablar för att minska vatten- och fuktinträngning i optiska och elektriska kablar för att öka livslängden för optiska och elektriska kablar.

  • Doppad belagd vattenblockerande aramidgarn för kabel

    Doppad belagd vattenblockerande aramidgarn för kabel

    Det vattenblockerande garnet är lätt att använda, dess process är förenklad och dess struktur är stabil.Det blockerar vatten på ett tillförlitligt sätt i ren miljö utan att producera någon oljig förorening.Den är huvudsakligen tillämpbar på kabelkärnlindning av vattentät telekommunikationskabel, optisk kabel av torr typ och tvärbunden polyetenisoleringsströmkabel.Speciellt för undervattenskablar är det vattenblockerande garnet det mest idealiska valet.